بایگانی برای موضوع ‘ مقالات ’

سکوت موقت

فرهاد یزدی – دوازدهم ژانویه 2018 اگر براین باوریم که ماندگاری و حفظ سرزمینی، اولویت نخست ایران و ایرنیان است، به ناچار با این دو باید روبرو می گردیم: براندازی نظام اسلامی و همزمان انجام این مهم در حالی که قدرت مرکزی حفظ گردد. باید نخست، براین واقعیت بنا شده…

ادامه مطلب

پرده آخر

فرهاد یزدی – سوم ژانویه 2018 در مسابقه ی درازمدتی که میان دگرگونی از درون رژیم و یا رستاخیز عمومی در جریان بود، گذیدار دوم برنده شد. هردو گذیدار منجر به پایان زندگی رژیم اسلامی می گردید. البته اگر از گذیدار نخست که به صورت پیوستن نیروهای مسلح و برخی…

ادامه مطلب

نجات ایران

فرهاد یزدی – بیست و یکم دسامبر 2017 هر کشور و دولت بر مبنای دست آوردهای داخلی و نقشی که در ثبات جهانی بازی می کنند، مورد ارزیابی قرار گرفته و متحد و یا درجهت عکس، دشمن و رقیب برای خود می آفرینند. ثبات پیش شرط توسعه می باشد و…

ادامه مطلب

مات شدن نظام اسلامی

فرهاد یزدی – پنجم دسامبر 2017 در دنباله تلاش برای تجزیه ایران، یکی از بلندگوهای با نفوذ اسرائیل، افزون بر خواست افزایش تحریم از جانب آمریکا، از به قدرت رسیدن مجاهدین یاد می کند. مجاهدین که سال ها پیش با صدام رویای تجزیه ایران را در سر می پروردند و…

ادامه مطلب

تاک و تاک نشان

تاک و تاک نشان فرهاد یزدی – هفدهم نوامبر 2017 زلزله ایران ویران کن با تمام کشته ها و بی خانمانی که همراه آورد، برای نظام فرصتی به شمار می آید. یا بگفته خمینی زلزله “موهبت الهی” بود. رژیم اسلامی که در چنبره دامی که خود برای خود در منطقه…

ادامه مطلب

بالاتر از خطر

فرهاد یزدی – نهم نوامبر 2017 برای سنجش وضعیت هر کشور از واژه های شکوفائی، عادی و یا بحرانی استفاده می شود. در نظام اسلامی، برای سنجش وضعیت کشور باید تنها به قرمز و بالاتر از قرمز، بسنده کنیم. به سخن دیگر این رژیمی است که تنها در حالت بحران…

ادامه مطلب

امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی

قسمت دوم بخش سوم ارزیابی قدرت ایران – نیروهای مسلح بدون تردید نیروهای مسلح عامل بازدارنده از حمله به کشور می باشند. در جهان امروز بالاترین تضمین بازدارنده از حمله، دارا بودن جنگ افزار کشتار جمعی و به ویژه هسته ای، همراه با قابلیت پرتاب آن به هدف های مورد…

ادامه مطلب

امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی

پیش گفتار با پایان جنگ سرد و اقداماتی که برای مهار جنگ افزارهای کشتار جمعی و همکاری حکومت های ذینفع در این راه انجام گرفت، چنین می شد استنباط کرد که عصر جنگ افزارهای هسته ای به پایان رسیده است. جنگ افزاری که قدرت تخریب خود را در ژاپن و…

ادامه مطلب

گذر پر مخاطره

فرهاد یزدی – سیزدهم اکتبر 2017 شتاب تحولات در داخل رژیم به اندازه ای شدت گرفته، که دگرگونی ها را مشگل بتوان تعقیب کرد. رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضائیه، بدون ملاحظه بهم حمله می کنند. دادستان کل اعلان می کند نمایندگان مجلس حق ورود به حوزه قضائی را…

ادامه مطلب

جاسوسی در نظام اسلامی

فرهاد یزدی – ششم اکتبر 2017 خبر محکومیت یکی از افراد تیم مذاکره کننده برجام به جرم جاسوسی و شایعه ی دستگیری دختر رئیس قوه قضائیه آنهم به جرم جاسوسی که پس از چندی از شایعه به خبر بدل شد و پس از تکذیب چندتن از بدنام ترین مقامات نظام،…

ادامه مطلب