بایگانی برای ژانویه , 2018

سکوت موقت

فرهاد یزدی – دوازدهم ژانویه 2018 اگر براین باوریم که ماندگاری و حفظ سرزمینی، اولویت نخست ایران و ایرنیان است، به ناچار با این دو باید روبرو می گردیم: براندازی نظام اسلامی و همزمان انجام این مهم در حالی که قدرت مرکزی حفظ گردد. باید نخست، براین واقعیت بنا شده…

ادامه مطلب

پرده آخر

فرهاد یزدی – سوم ژانویه 2018 در مسابقه ی درازمدتی که میان دگرگونی از درون رژیم و یا رستاخیز عمومی در جریان بود، گذیدار دوم برنده شد. هردو گذیدار منجر به پایان زندگی رژیم اسلامی می گردید. البته اگر از گذیدار نخست که به صورت پیوستن نیروهای مسلح و برخی…

ادامه مطلب