بایگانی برای نوامبر , 2017

تاک و تاک نشان

تاک و تاک نشان فرهاد یزدی – هفدهم نوامبر 2017 زلزله ایران ویران کن با تمام کشته ها و بی خانمانی که همراه آورد، برای نظام فرصتی به شمار می آید. یا بگفته خمینی زلزله “موهبت الهی” بود. رژیم اسلامی که در چنبره دامی که خود برای خود در منطقه…

ادامه مطلب

بالاتر از خطر

فرهاد یزدی – نهم نوامبر 2017 برای سنجش وضعیت هر کشور از واژه های شکوفائی، عادی و یا بحرانی استفاده می شود. در نظام اسلامی، برای سنجش وضعیت کشور باید تنها به قرمز و بالاتر از قرمز، بسنده کنیم. به سخن دیگر این رژیمی است که تنها در حالت بحران…

ادامه مطلب

امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی

قسمت دوم بخش سوم ارزیابی قدرت ایران – نیروهای مسلح بدون تردید نیروهای مسلح عامل بازدارنده از حمله به کشور می باشند. در جهان امروز بالاترین تضمین بازدارنده از حمله، دارا بودن جنگ افزار کشتار جمعی و به ویژه هسته ای، همراه با قابلیت پرتاب آن به هدف های مورد…

ادامه مطلب

امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی

پیش گفتار با پایان جنگ سرد و اقداماتی که برای مهار جنگ افزارهای کشتار جمعی و همکاری حکومت های ذینفع در این راه انجام گرفت، چنین می شد استنباط کرد که عصر جنگ افزارهای هسته ای به پایان رسیده است. جنگ افزاری که قدرت تخریب خود را در ژاپن و…

ادامه مطلب