بایگانی برای آگوست , 2017

افعانستان: روزنه امید؟

فرهاد یزدی – بیست و پنجم اوت 2017 اعلام سیاست نوین آمریکا در مورد افغانستان، که بنظر می رسد یگانه سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشد که از متن از پیش آماده شده به طور کامل پیروی کرد، بایستی مورد استقبال ایران قرار گیرد. خروج و یا کاهش نیروهای نظامی خارجی…

ادامه مطلب

بازیگر جدید سیاست خارجی ایران

فرهاد یزدی – نوزدهم اوت 2017 یکی از مهم ترین مولفه دیپلماسی هر کشور، اتکا برتوان بازدارنده از حمله و نیروهای مسلح می باشد. هرچه دمکراسی در کشور استوارتر باشد، بهمان اندازه نیز نیروهای مسلح غیر سیاسی و مهار آن در اختیار غیر نظامیان در می باشد. به طور منطقی،…

ادامه مطلب

کابینه دوم روحانی

فرهاد یزدی – یازدهم اوت 2017 هیئت وزیران روحانی که به مجلس معرفی شد، اشاره به بالاگرفتن تنش اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران دارد. پس از مدت ها کشمکش میان مدعیان قدرت و سهم خواهی گروه های بسیار، در نهایت هیئت وزیران روحانی نمی تواند نوید دگرگونی اساسی در…

ادامه مطلب

راه ملت

فرهاد یزدی – سوم اوت 2017 مراسم نمایشی “تنفیذ” ریاست جمهوری بدون اینکه چشم انداز آینده ایران را دستکم از نظر سیاست داخلی روشن کند، انجام گردید. به احتمال همین وضعیت در مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس اجرا خواهد شد. هیئت وزیران او هرجور برگزیده شده باشند، اگر انتظار…

ادامه مطلب