بایگانی برای ژوئن , 2017

آینده نه چندان دور ایران

فرهاد یزدی – بیست و سوم ژوئن 2017 ایران در کوتاه مدت، به چه سوی می رود؟ سخن راندن در باره آینده، بخاطر وجود بی نهایت عوامل در حال تحول، با نسبت بسیار بالای خطا همراهست. با پذیرش این خطر، اما با برآورد واقعیت های داخلی و خارجی تاثیر گذار…

ادامه مطلب

بلبشوی نظام همزمان با وقایع تعیین کننده قطر

فرهاد یزدی – دوازدهم ژوئن 2017 چنانچه رایج در جامعه و منطقه ای بی ثبات است، در زمانی کوتاه، حوادث تعیین کننده ای در ایران و منطقه شکل گرفت. در حالی که رئیس جمهور آمریکا در سفری به خاورمیانه از یکسو تلاش در ایجاد اتحاد بیش از بیش میان عرب…

ادامه مطلب