بایگانی برای می , 2017

انتخابات بی سابقه ی “مهندسی” شده

فرهاد یزدی – ششم ماه مه 2017 بی رمقی انتخابات ریاست جمهوری ایران، بیش از آنکه نشانه ثبات، آرامش و همدلی باشد، نشان از فاجعه، تحول و یا دستکم انتظاری بزرگ، در پس پرده دارد. نظامی که بر بی ثباتی و تشنج بنا شده است، در این برهه ی حساس،…

ادامه مطلب

امنیت در عصر هسته ای بخش سوم – ایران

  فرهاد یزدی – سوم ماه مه 2017 پیدایش نظام اسلامی در کوران جنگ سرد، سرآغاز سراشیب امنیت ملی ایران بود. امنیت ملی ایران بر دوپایه ی بسیار قوی داخلی اقتصاد و ارتش بسیار استوار بنظر می رسید. باوجودی که همبستگی ملی می توانست در سایه وجود دمکراسی در کشور،…

ادامه مطلب