بایگانی برای مارس , 2017

دل‌واپسانِ آزادی!

جعفر پارساپور نقل از:  https://www.facebook.com/jafar.parsapour.16?pnref=lhc.friends ژورنالیستی با نام م‌. بادامچی در نوشته‌ای به مقاله‌ی دکتر طباطبایی تحت عنوان “روشنفکران علیه ایران” پرداخته و آن را به زعم خود نقد کرده است. بخش زیادی از این نوشته به لحن تند و گزنده‌ی طباطبایی اشاره دارد که تکراری بوده و همه‌ی منقدین…

ادامه مطلب

همه پرسی برای تعیین سرنوشت نظام اسلامی

فرهاد یزدی – بیست و پنجم مارس 2017 شهر مشهد به سنگر ثروتمندترین و پر قدرت ترین محافظه کاران رژیم، بدل شده است. چندی از جنایتکاران و فاسدان شناخته شده نظام اسلامی با در اختیار داشتن مهار خراسان و منابع درآمد آن، تلاش دارند که موقعیت خود را در ایران…

ادامه مطلب

اعلان بی طرفی سپاه

فرهاد یزدی – هژدهم مارس 2017 نوروز پیروز سیاست هر حکومت منطقی در جهان، در راستای منافع ملی قرار دارد. در این مورد، تفاوتی میان رژیم دمکرات و یا خودکامه وجود ندارد. هرچند نظام خودکامه منافع رژیم را بر منافع کشور، برتر می داند، اما همزمان درک می کند که…

ادامه مطلب

انتخابات سال 96

فرهاد یزدی – یازدهم مارس 2017 همان طور که انتظار می رفت، مجلس خبرگان نشست سالانه خود را بدون توانائی حل مساله ی جانشینی و نظارت بر رهبری، پایان داد. این مجلس به ریاست سوپر من نود و چند ساله نظام که هزمان ریاست شورای نگهبان را نیز یدک می…

ادامه مطلب

ترامپ، نظام اسلامی و امنیت ملی ایران

فرهاد یزدی – دوم مارس 2017 پس از سال ها گسترش ارزش های لیبرالی، پوپولیسم رو به فراز در غرب، ریشه در دوعامل دارد. نخست ناهنجاری اقتصادی و افزایش خطر بیکاری براثر جهانگرائی اقتصادی که نیاز به زمان دارد تا هر جامعه بتواند توانائی های خود را با واقعیت ها…

ادامه مطلب