بایگانی برای ژانویه , 2017

تجزیه در منطقه و نقش ایران

فرهاد یزدی – بیست و هشتم ژانویه 2017 در صحنه سیاست جهانی، تحول ژرفی در حال شکل گیریست که شاید دستکم برای یک دهه در آینده ادامه داشته باشد. پوپولیسم یا ساده گرائی در رویاروئی با مسایل پیچیده، افزون بر جهان اسلامی، در جهان پیش رفته نیز بسرعت رشد یافته…

ادامه مطلب

فراز ملت در سیاست ایران

فرهاد یزدی – بیست و یکم ژانویه 2017 آرامش نسبی میان رقبای قدرت، پس از خارج شدن رفسنجانی از صحنه سیاسی ایران، نمی تواند به درازا به کشد. شیرازه کشور پیش از آن از هم پاشیده شده که نظام اسلامی در هرشکلی، چه میانه و یا تند رو، چه محافظه…

ادامه مطلب

روند تحولات سپاه

  فرهاد یزدی – چهاردهم ژانویه 2017 با موضع گیری سخت رئیس جمهور منتخب آمریکا در برابر احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهموری آن کشور، روشن می گردد که امکان بهبود در روابط آمریکا با روسیه با خروج اوباما از کاخ سفید، رو به افزایش است. گرچه وزرای منتخب…

ادامه مطلب

خلاء قدرت در نظام اسلامی

فرهاد یزدی – ششم ژانویه 2017 قدرت تاب تحمل خلاء را ندارد. هر خلائ قدرت بسرعت وسیله ی افراد، گروه ها و یا نهادها پر می شود. کشور دمکرات با کشور وامانده (failed state) دارای این اشتراک هستند که در هردو مراکز قدرت و نه مرکز قدرت وجود دارد. در…

ادامه مطلب