بایگانی برای دسامبر , 2016

آماده سازی سپاه پاسداران برای پر کردن خلاء قدرت

فرهاد یزدی – سی و یکم دسامبر 2016 پاکسازی در نیروهای مسلح ایران که در حیطه سپاه پاسداران است، همچنان ادامه دارد. با وجودی که جابجائی ها وسیله ی “رهبر” انجام گرفته، اما دارای دو مشخصه است. نخست کنار گذارادن افراد و فرماندهان بدون وابستگی مستقیم به سپاه از فرماندهی…

ادامه مطلب

تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش سوم

فرهاد یزدی – هفدهم دسامبر 2016 خمینی یکی از موفق ترین پوپولیست ها از پس از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است.[1] همان طور که از او و دیگر پوپولیست ها انتظار می رفت و می رود، راه حل های ساده لوحانه او برای حل مسایل پیچیده در دوران…

ادامه مطلب

تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش دوم

تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش دوم فرهاد یزدی – یازدهم دسامبر 2016 بزرگ ترین مسله ای که اقتصادهای پیش رفته تا سال ها در آینده با آن دسته و پنجه نرم خواهند کرد، نظم نوین برقراری توازن میان تولید، اشتغال و درآمد می باشد. حجم اقتصاد افزایش می…

ادامه مطلب

تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش نخست

تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش نخست فرهاد یزدی – یازدهم دسامبر 2016 پوپولیسم یا وعده حل ساده و سریع مسایل بدون درگیر شدن در بحث منطقی چگونگی دست یابی به هدف ها و در نتیجه گرایش به تندروی، در جهان توسعه یافته و با درآمد بالا، در حال…

ادامه مطلب