بایگانی برای اکتبر , 2016

مراکز قدرت در ایران

فرهاد یزدی – بیست و نهم اکتبر 2016 ترکیه به طور رسمی اعلان می کند که در آزاد سازی شهر موصل از داعش، نیروهای آن کشور دخالت خواهند کرد. این اعلان را به دولت عراق، آمریکا و دیگران (روی اصلی سخن با نظام اسلامیست) به اطلاع می رساند. اقلیم کردستان،…

ادامه مطلب

کابوس نظام

فرهاد یزدی – هژدهم اکتبر 2016 با پایان بازی فوتبال ایران و کره و مراسم عزاداری،[i] که از نظر نظام اسلامی برای بازداری ملت از پرداختن به مسایل روزمره و نابودی آینده بسیار مورد نیاز و استقبال است، زنگ تنفس یک هفته ای تمام می شود و باید به مسایل…

ادامه مطلب

گرانیگاه قدرت در ایران

فرهاد یزدی – هفتم اکتبر 2016 در مقاله پیشین (“مگر بناست که اختلاف با سایر کشورها تا قیامت ادامه پیدا کند؟ بتاریخ اول اکتبر 2016 در همین تارنما) تاکید گردید که نظام اسلامی برای حفظ برقراری خود و خرید وقت، به قیمت ایجاد و افزایش تنش و حتا جنگ با…

ادامه مطلب

مگر بناست که اختلاف با سایر کشورها تا قیامت ادامه پیدا کند؟

با پوزش از دیکرد در چاپ مقالات که براثر عمل ناشایست دستکاری وسیله افراد ناشناس انجام گردید، امید است که این مشگل در آینده پیش نیاید.   مگر بناست که اختلاف با سایر کشورها تا قیامت ادامه پیدا کند؟ فرهاد یزدی – اول اکتبر 2016 این پرسش رئیس جمهور، در…

ادامه مطلب