بایگانی برای آگوست , 2016

محور روسیه – ترکیه

فرهاد یزدی – شانزدهم اوت 2016 در داخل و خارج ایران تحولات سریعی که بر یکدیگر اثر می گذارند، در جریان است. نزدیک شدن سریع ترکیه و روسیه که بدون تردید بر تحولات سوریه بسیار تاثیر خواهد گذاشت خواهد بود و آن نیز بنوبه خود بر تحولات داخل ایران اثر…

ادامه مطلب

ادامه دسیسه برای انحلال ارتش

فرهاد یزدی – هشتم اوت 2016 یک بار دیگر هیاهو و اقدامات تجزیه طلبانه اوج گرفته است. این سروصداها با پول عربستان + متحدین و با همراهی برخی از قدرت های جهانی و به ویژه منطقه،[1] هرروزه رسا تر می گردد. در تمامی کشورهای دست اندرکار، احساسات ملی به اندازه…

ادامه مطلب