بایگانی برای جولای , 2016

هشداری به ارتش

فرهاد یزدی – سی ام ژوئیه 2016 سخنان یکی ار بلندپایگان نظریه پرداز حزب اللهی در محکوم کردن ارتش و توصیف آن به نهادی خواب زده، را نمی توان بعنوان نظریه فردی ارزیابی کرد. در این که ارتش در این دوران سی و هفت ساله نظام اسلامی، بی سروصدا به…

ادامه مطلب

کودتا در عصر نوین

فرهاد یزدی – بیستم ژوئیه 2016 کودتای ترکیه بسیار نیم بند بود. نیم بندی کودتا، پرسش های بسیاری را مطرح می کند. این پرسش ها تا آنجا اوج گرفت که احتمال دست داشتن اردوغان برای تحکیم قدرت خود در داخل کشور، را نیز مطرح کرد. انجام کودتای “نمایشی” نظامی با…

ادامه مطلب

احتمال درگیری نظامی

فرهاد یزدی – چهاردهم ماه ژوئیه 2016 ترکیه در راه تقویت موضع خود در تعیین آینده خاورمیانه عربی سه گام اساسی برداشته است: بهبود روابط با روسیه و اسرائیل و اعلام آمادگی برای چنین تحولی در مورد حکومت کنونی سوریه. عربستان موفق گردید که میان دو متحد خود در منطقه…

ادامه مطلب

امنیت ملی در رابطه با فساد

فرهاد یزدی – نهم ماه ژوئیه 2016 در حالی که کشور خواب زده ایران، بخاطر عید فطر هرچه بیش تر بخواب رفته بود، جابجایی های مهمی، البته بدون هیاهو و بازتابی در خور، در نیروهای مسلح ایران انجام گرفت. پس از سال ها ریاست دامپزشگ بسیجی بدون سابقه ی شرکت…

ادامه مطلب

فشرده بخش کوچکی از کتاب آموزنده:

مروری بر تاریخ پست ایران نوشته ایرج کیا شاهنشاهی ایران در پیش از اسلام پهنه ی گسترده ای که از دریای سیاه تا پنجاب و از شمال دریای خزر تا عربستان را دربر می گرفت، داشت. چنین پهنه ای نیاز به نظام حکومتی پیچیده ای داشت که بتواند با سرعت…

ادامه مطلب