بایگانی برای ژوئن , 2016

سیاست عربی نظام اسلامی

فرهاد یزدی – بیست و پنجم ماه ژوئن 2016   پس از مدتی سکوت نسبی در جنگ قدرت در داخل نظام، تحولاتاخیر در سیاست نظام در مورد سوریه از اهمیت بسیار چشم گیری برخوردار است که بیش از حوزه سیاست خارجی نظام را دریر می گیرد. انتصاب دبیر شورای امنیت…

ادامه مطلب

بده و بستان بی نتیجه

فرهاد بزدی – هژدهم ماه ژوئیه 2016 سکوت نسبی کنونی حاکم بر فضای سیاسی ایران را می توان تنها به یک تحول خلاصه کرد: فرآیند در جریان بده و بستان در اندازه کلان میان رقبای قدرت. در آغاز نیاز است که “سکوت نسبی” را توجیه نمائیم. در ایران، خفقان و…

ادامه مطلب