بایگانی برای می , 2016

افزایش احتمال برخورد داخلی

فرهاد یزدی – بیست و هشتتم ماه مه 2016 گذار مسالمت آمیز از هرحکومت خودکامه به حکومتی که بنسبت با اراده ملی برگزیده شود، جز با یاری بخشی از سرآمدان رژیم، غیر ممکن خواهد بود. بدون چنین همراهی، حکومت خودکامه که چاره ای بجز شکست ندارد، یا وسیله ی کودتای…

ادامه مطلب

نخستین گام در راه آشتی ملی

فرهاد یزدی – نوزدهم ماه مه 2016 بسیاری از حقایق حیاتی از نظر ملت ایران پنهان مانده است. در بعد سیاسی، بسیاری از وقایع با پرده پوشی به اطلاع ملت و جهان رسانده نمی شود. به تازگی افشا شد که رهبر نظام، پس از اقرار احمدی نژاد به شکست در…

ادامه مطلب

مجلس خبرگان

فرهاد یزدی – 13 ماه مه 2016 سپاه پاسداران پس از مدتی بنسبت سکوت، یکبار دیگر در دو هفته گذشته، به جنب و جوش افتاده است. حملات به آمریکا و در این راستا، حتا به زبان انگلیسی و ادعای “بستن” تنگه هرمز که سال ها بود دگر به گوش نمی…

ادامه مطلب

جنگ افزار هسته ای و امنیت ملی در عصر “شهادت”

تلاش شده پوشش این مقاله گسترده باشد. از این رو برخی از مطالب تکراریست که پوزش خواسته می شود. جنگ افزار هسته ای و امنیت ملی در عصر “شهادت” فرهاد یزدی – چهارم ماه مه 2016 در تاریخ بشری، جنگ تعیین کننده نهایی هدف سیاسی بوده است. با دست یابی…

ادامه مطلب