بایگانی برای آوریل , 2016

فشار زمان

فرهاد یزدی – بیست و یکم آوریل 2016 نگاهی به تحولات چند روز گذشته در رابطه با ایران، می افکنیم: یکم – هر روزه ژرفای امتیازهایی را که ایران برای دست یابی به توافق هسته ای پرداخته، روشن تر می گردد. گرچه رسیدن به این توافق برای ایران یک “باید”…

ادامه مطلب

چرخش سریع سپاه قدس

فرهاد یزدی – سیزدهم آوریل 2016 نگاهی کوتاه به تحولات سریع چند روز گذشته ایران می افکنیم: الف – صحنه داخلی جنگ قدرت باشدت و پرده دری که در 27 سال “ولایت” رهبر نظام بی سابقه بوده است، با یاری گرفتن از تمامی امکانات و افراد، همچنان ادامه دارد. حکومت…

ادامه مطلب

آشتی ملی

فرهاد یزدی – دهم آوریل 2016 واکنش گروه تندرو به نتیجه انتخابات اخیر، همچنان ادامه دارد. بعد از حمله شدید رهبر نظام و “خائن” خطاب کردن همرزم سابق خود و سپس حملات پشت سرهم چند سردار سپاه که شهره به همراهی با رهبر نظام دارند که موجب انصراف رئیس جمهور…

ادامه مطلب

مساله اصلی روحانی: امنیت داخلی و نه خارجی

فرهاد یزدی – دوم آوریل 2016 سفر روحانی به اتریش بخاطر نگرانی امنیتی به آینده موکول شد. در ظاهر این نگرانی در مورد دولت اتریش بود که نتواند امنیت نماینده ایران را فراهم آورد. رئیس جمهور اتریش به شدت این بهانه را رد کرد و ادعا نمود که پیش بینی…

ادامه مطلب

اسطوره ورابطه ی آن با فرهنگ

        نه هرگز ششصد ساله مردی در جهان بوده است                                                                                  نه رویین تنی ونه سیمرغی تا کسی را یاری دهد.                                                                                  اما ارزوی عمر درازو بیمرگی همیشه بوده است                                                                                  ودر درماندگی امید یاری ازغیب هرگ انسان را                                                                                                                                                                                      رها نکرده است.                                                                                  مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار الف- اسطوره…

ادامه مطلب