بایگانی برای مارس , 2016

تصفیه کابینه روحانی

فرهاد یزدی – 24 مارس 2016 در مقاله 14 اوت 2013، اندکی پس از انتخالب روحانی به ریاست جمهوری نوشته شد “در حالی که سیاست گذاران نظام اسلامی به دنبال منافع حقیر گروهی و فردی می گردند، از پیام روشن ملت غافل مانده اند.”[1] بیش از گذر دوسال، اکنون این…

ادامه مطلب

تحولات سوریه

فرهاد یزدی – شانزدهم مارس 2016 روسیه بدون مقدمه از فرآیند خروج نیروهای نظامی خود از خاک سوریه، اطلاع داد. پوتین بهمان سرعت که وارد جنگ شد، بنظر می رسد بهمان سرعت نیز عزم کشور را برای خروج از سوریه اعلان کرد. البته چنین سرعت در عمل و بدون توضیح…

ادامه مطلب

شتاب تحولات

  فرهاد یزدی – یازدهم مارس 2016 رقابت میان منافع گروهی و فردی با منافع ملی، در حکومت های غیر دمکرات به طور دایم در جریان است.[1] منافع ملی هنگامی در نظر گرفته می شود که با منافع فردی و گروهی، بنا بر برداشت هیئت حاکمه، به موازات یک دیگر…

ادامه مطلب

بهره برداری از موقعیت بدست آمده

فرهاد یزدی – هشتم مارس 2016 مرگ تولیت آستان قدس در غوعای انتخابت، فرصت ویژه ای بودبرای “رهبر” نظام اسلامی. تولیت سابق که با قدرت در دومین استان پرجمعیت ایران حکومت می کرد، هیچگاه تمامی توان خود را به زیان دیگر رقبا، در پشتیبانی از رهبر نظام بکار نگرفت. اکنون…

ادامه مطلب

درباره فرهنگ و پالایش آن

  ج. همکار – سوم مارس 2016  آنچه در دوران اخیر در داخل وخارج از کشور مطرح شده است پالایش زبان و فرهنگ ایرانی است از تاثیرات فرهنگ و زبان عربی.      باتوجه به این واقعیت  که نفوذ تاثیرات فرهنگ عرب در ایران سابقه ای هزارو چهارصد ساله دارد بررسی…

ادامه مطلب

فرصت تاریخی پیش آمده

فرهاد یزدی – اول مارس 2016 طیف عملگرای نظام اسلامی، در یک مرحله ی حساس از جنگ درآزمدت قدرت در کانون نظام، خود را برنده می داند. این انتخابات که شاید در دوران نظام اسلامی “رقابتی ترین” انتخابات باشد، باید تنها به عنوان تایید گروه عملگرا در برابر گروه تندروی…

ادامه مطلب