بایگانی برای ژانویه , 2016

هشدار در آخرین لحظه

فرهاد یزدی – بیست و هفتم ژانویه 2016 اعلان نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت بسیاری از نامزدان مجلس شورا و خبرگان، نشان عزم گروه محافظه کار نظام اسلامی در دفاع از دست آوردهای خود، حتا با قبول هزینه احتمال خیزش همگانی و ناگهانی، در برابر مرگ تدریجی می باشد….

ادامه مطلب

انتخابات پیش رو و سرگردانی رژیم

فرهاد یزدی – بیست و سوم ژانویه 2016 سخنان وزیر خارجه در داووس در باره عربستان (گرچه با تاخیر سی و هفت ساله) و سوریه، گویای ژرفای جنگ قدرت در داخل کانون رژیم و سنگین شدن وزنه عملگراها در این برهه می باشد.[1] او در یک سرزمین خارجی خطاب به…

ادامه مطلب

دولت توانمند – حکومت خشن

فرهاد یزدی – پانزدهم ژانویه 2016 دولت قدرتمند آنست که بدون نیاز به تهدید و یا استفاده دایمی از نیروی زور، بتواند قوانین کشور را اجرا کند. البته مانند هر امر دیگر، این موضوع نیز نسبی است. یعنی هیچ حکومتی در هیچ زمانی نمی تواند ادعا کند که تمامی قوانین…

ادامه مطلب

سپاه پاسداران خواستار جنگ نیست.

فرهاد یزدی – سیزدهم ژانویه 2016 جنگ آخرین ابزار برای دست یابی به هدف سیاسی است. یک ملت زنده تلاش می کند تا آنجا که ممکن است از وارد شدن در جنگ که پایان آن غیر قابل پیش بینی است، خود داری کند.[1] پایان جنگ بخاطر اینکه به طور دقیق…

ادامه مطلب

تحولات ایران از منظر سپاه پاسداران

فرهاد یزدی – هشتم ژانویه 2016 تنش با عربستان در حالی که قابلیت بدل شدن به جنگ را دارد، بر مشگلات متعدد رژیم که در اصل نیازی به ایجاد آن نبود، افزوده است. حمله به سفارت عربستان، وسیله ی مظنونان همیشگی، یعنی هواداران رهبر نظام در بسیج در درجه نخست…

ادامه مطلب

تلاش در راه آفریدن تهدیدی دیگر بر علیه ایران

فرهاد یزدی – چهارم ژانویه 2016 در مقاله پیشین [1] بتاریخ 31 دسامبر 2015 می خوانیم که ” از این رو تحریک قدرت های خارجی مانند آمریکا (نمونه: تیراندازی در 1500 متنری ناو آمریکایی)، ترکیه و عربستان دور از ذهن نیست. این گونه تحریک نه وسیله و تائید حکومت، بلکه…

ادامه مطلب

مسئولیت در برابر نسل آینده

فرهاد یزدی – 31 دسامبر 2015 انتخابات پیش رو، وسیله و انگیزه ی گسترش جنگ قدرت در داخل نظام را فراهم آورده است. بهمراه بالا گرفتن نبرد، از امکان عملی پنهان کاری و سیاست بازی پشت پرده، کاسته می شود. هردو جناح از تلاش در راه کنار گذاردن رهبر نظام…

ادامه مطلب