بایگانی برای نوامبر , 2015

تهدید امنیتی از مرزهای جنوبی ایران

فرهاد یزدی – بیست و یکم نوامبر 2015 سرزمین هایی که گذار نسبی به دمکراسی را در نیمه دوم سده بیست و سده بیست و یکم، با مسالمت به انجام رساندند، حتا آنان که خود را کمونیست دانسته و هنوز می دانند، به سطح زندگی بالاتر سریع همراه با آرامش…

ادامه مطلب

امکان صلح در سوریه و عراق

فرهاد یزدی – هژدهم نوامبر 2015 غرب و روسیه، با عملیات اخیر تروریستی در پاریس و بمب گذاری در هواپیمای مسافری روسیه در مصر، انگیزه مورد نیاز برای تجهیز مردم خود برای تشدید جنگ برعلیه داعش را بدست آورده اند. هنوز چند روزی نگذشته که بمباران هواپیماهای فرانسه و روسیه…

ادامه مطلب

راه یک طرفه سپاه

فرهاد یزدی – سیزدهم نوامبر 2015 در اخبار روز 12 ماه نوامبر دو گفته جلب نظر می کند: نخست رئیس جمهور اعلان می کند که برای ما در سوریه شخص مهم نیست و دوم معاون نخست او از هدر رفتن 950 میلیارد دلار درآمد نفت در دوره ریاست جمهوری احمد…

ادامه مطلب

ملت و سپاه

فرهاد یزدی – نهم نوامبر 2015  موازنه قدرت در ایران و تاثیر آن بر سیاست داخلی و خارجی به مرحله ای رسیده که ادامه آن برمسیر سابق دیگر امکان پذیر نیست. هیچیک از دوگروه تندرو و عملگرا (در نیافتن واژه ای مناسب تر) قادر به اجرای سیاست های مورد نظر…

ادامه مطلب

سپاه و ملت

فرهاد یزدی – چهارم نوامبر 2015 درگیری دو گروه رقیب قدرت در کانون رژیم در تمامی جبهه ها و در داخل و خارج، همچنان ادامه دارد. اگر در گذشته دستکم در ظاهر در مواردی باهم توافق نشان می دادند، اکنون دیگر به طور آشکار بریکدیگر تاخته و نمی توان موردی…

ادامه مطلب