بایگانی برای آگوست , 2015

آینده اتحاد تاکتیکی نظام اسلامی با روسیه

فرهاد یزدی – سی ام اوت 2015 هنوز مرکب توافق هسته ای خشک نشده، تحریم ها برداشته نشده و پولی از منابع مالی توقیف شده ایران (که رقم دقیق آن به دلایلی که روشن نیست، هیچگاه وسیله ی نظام اسلامی اعلان نشد) به خزانه ایران نرسیده، که باج خواهی از…

ادامه مطلب

حمله به نهادهای زیر سیطره رهبر نظام

فرهاد یزدی – بیست و پنجم اوت 2015 پاسخ اعلان رهبر نظام دال بر ادامه آمریکا ستیزی، دو روز بعد وسیله ی رئیس جمهور داده شد. روحانی نه تنها بر ادامه همکاری با دیگر کشورها تاکیدو بدین وسیله سخنان رهبر را بی مورد اعلان کرد، بلکه همزمان به یکی از…

ادامه مطلب

موقعیت درازمدت ایران

فرهاد یزدی – نوزدهم اوت 2015 همیشه توسعه اقتصادی در گرو رشد انرژی بوده است. رشد انرژی بنوبه خود به مصرف بیش تر انرژی فسیلی وابسته بوده. هنوز اقتصادی در جهان نبوده که بدون افزایش وابستگی به نفت و گاز، به رشد ادامه دار دست یافته باشد. البته با دست…

ادامه مطلب

ایران و متحدین طبیعی

فرهاد یزدی – سیزدهم ماه اوت 2015 هنوز مرکب توافق هسته ای خشک نشده، چهار کشور غربی، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن هیئت بزرگ پایه اقتصادی و سیاسی به ایران اعزام کرده اند. ورود این هیئت ها از یکسو حمایت از اوباما و اخطار یست به مخالفان این پیمان در…

ادامه مطلب

تلاش نظام برای “اصلاح”

فرهاد یزدی – هفتم اوت 2015 در حالیکه تندروها در داخل نظام، در مقایسه با هیاهوی پیشین، سکوت پیشه کرده و در لاک دفاعی فرو رفته اند، سردمداران گروه رقیب یا بعبارتی واقع گرایان، به سرکردگی رفسنجانی و رییس جمهور، با جسارت بیش تر و به صورت آشکار دست به…

ادامه مطلب