بایگانی برای می , 2015

مداخله نظامی در عراق و سوریه

  فرهاد یزدی – بیست و نهم ماه مه 2015 چنین برداشت می شود که گره زدن مساله ای هسته ای، با توان تاثیر گذاری ایران بر تحولات منطقه و به ویژه در مبارزه با توسعه داعش، استراتژی فراگیری است که به تازگی رژیم در پیش گرفته است. اشاره سرداران…

ادامه مطلب

یمن، قربانگاه منافع ملی؟

  فرهاد یزدی – بیستم ماه مه 2015 شوربختانه هرروز از روز پیش، ایران در منجلاب خاورمیانه عربی بیش تر فرو می رود. امری که بهیچوجه در جهت منافع ملی ایران نیست و دارای این قابلیت هست که این کشور را با فاجعه روبرو کند. پس از بازپس گیری تکریت…

ادامه مطلب

قدرت نرم

فرهاد یزدی – دوازدهم ماه مه 2015 بدون وجود سلسله مراتب قدرت برپایه ی مشروعیت، سیاست کشور نامشخص، آنی، متضاد وبدون منطق شکل می گیرند. ایدئولوژی و موازنه قدرت در آن لحظه، به نیروی اصلی شکل دهنده سیاست بدل می گردند. در روزهای گذشته، ایران شاهد سخنان تند سران سپاه…

ادامه مطلب

ایران در چنگال درگیری شیعه و سنی

فرهاد یزدی – سی آوریل 2015 سخنان اخیر فرمانده سپاه در مورد “کنار گذاردن ملاحضات” در رویارویی با عربستان، بیش از آنکه توصیه باشد حالت فرمان داشت. با در نظر گرفتن تحولات دیگر، از آن جمله ابراز آشکار این واقعیت که سپاه نیازی به کودتا ندارد و سپردن مسئولیت محور…

ادامه مطلب