بایگانی برای آوریل , 2015

امکان جدی و فوری جنگ

فرهاد یزدی – 24 نوامبر 2015 نواز شریف همراه یک گروه بلند پایه و از آن میان رئیس ستاد ارتش پاکستان، عازم عربستان شد. نتیجه این بازدید هرچه باشد، یک واقعیت روشن است: نزدیکی بیش تر نظامی پاکستان با عربستان + متحدین. البته هیچکس از این بازدید، غافلگیر نشد. تنیدگی…

ادامه مطلب

ایدئولوژی در رابطه با سیاست خارجی رژیم اسلامی

  فرهاد یزدی – چهاردم آوریل 2015 بخش نخست. مذهب در رابطه فرد با پروردگار و در حوزه فردیست. در این نوشتار هرگاه سخن از مذهب به میان آید از دید حکومتی آن و در برخورد با منافع ملی می باشد و حوزه واقعی، یعنی فردی مورد بحث نیست. با…

ادامه مطلب

ایدئولوژی در رابطه با سیاست خارجی رژیم اسلامی

  فرهاد یزدی – چهاردم آوریل 2015 بخش دوم. بدون شناخت حقیقی منابع، قادر به ترسیم هدف های واقعی نخواهیم بود. سرمایه انسانی – ماباید منابع را بر مبنای واقعیت ها و نه آرزوها برآورد نماییم. بزرگ ترین منبع هرکشور، سرمایه انسانی آن می باشد. ایران با 75 میلیون باشنده…

ادامه مطلب

سخن رانی روحانی – دگرگونی اساسی و یا دروغی دیگر؟

فرهاد یزدی – چهارم آوریل 2015 اهمیت سخن رانی روحانی به انگیزه انتشار بیانیه مشترک، تنها از این نظر که پیروزی واقع گرایی در جنگ قدرت داخلی را بشارت می دهد، قابل اهمیت است. باید در نظر داشت که همان طور که انتظار می رفت و بسیاری اخطار کرده بودند،…

ادامه مطلب