بایگانی برای فوریه , 2015

نقش جدید سپاه

  فرهاد یزدی – هژدهم فوریه 2015 به نظر می رسد که مهلتی که اسراییل به نظام اسلامی برای رسیدن به توافق هسته ای تعیین کرده که نوروز 1394 باشد، این بار جدی تلقی شده است. هم نظام اسلامی و هم آمریکا تلاش می کنند که تا پیش از سر…

ادامه مطلب

غیر هسته ای کردن خلیج فارس و تضمین امنیت ایران

فرهاد یزدی – دوم فوریه 2015 چنین به نظر می رسد که حکومت نتن یاهو در همگامی (قلبی و نه ظاهری)، با دست راستی های تندرو در آمریکا، به اوباما برای رسیدن به توافق هسته ای با نظام اسلامی، تا پیش از نوروز 1394 فرصت داده اند. البته پنهان نمانده…

ادامه مطلب