بایگانی برای دسامبر , 2014

احتمال افزایش توفان

فرهاد یزدی – هفدهم دسامبر 2014 نتایج قابل پیش بینی تمامی اعمال نظام اسلامی در منطقه و جهان که نمی توانست به سود ایران و حتا رژیم باشد، بسرعت خود را آشکار می کنند. منطقه به آشوب کشیده است و دورتادور ایران در محاصره نیروهای دشمن قرار دارد. نظام اسلامی…

ادامه مطلب