بایگانی برای اکتبر , 2014

نیاز اجتناب ناپذیر ایران به دگردیسی سیاسی

فرهاد یزدی – هشتم سپتامبر 2014 تطابق ناپذیری سیاسی شیعه با جامعه و تجربه تاریخی ملت ایران، هرروزه شکاف ژرفی میان ملت و حکومت ایجاد کرد. شکست های داخلی و خارجی نظام اسلامی، تمامی وابسته به نبود پشتیبانی ملی و همچنین عدم درک جهان چنانچه هست می باشد. سیاست های…

ادامه مطلب