بایگانی برای مارس , 2014

توازن قدرت در جهان

فرهاد یزدی – 29 مارس 2014 جهان پس از وقایع کریمه به چه سو می رود؟ آیا پس از سال ها آرامش نسبی در اروپا و کاسته شدن از خطر جنگ میان قدرت های بزرگ جهان، دستکم در این منطقه از جهان که مسبب و کانون اصلی دو درگیری جهانی…

ادامه مطلب

سرنوشت مشابه رهبران نظام اسلامی و سوریه

فرهاد یزدی – 24 مارس 2014 در واپسین روزهای سال گذشته، جزئیات توافق های رهبر رژیم با قدرت های جهانی، پیش از این که روحانی به ریاست جمهوری برسد، در مورد مساله هسته ای روشن تر شدند. نیاز به تذکر است که هیچ دلیلی در دست نیست که روحانی و…

ادامه مطلب

آخر سال و واپسین روزها برای نظام

فرهاد یزدی – 12 مارس 2014   در آستانه سال نو خورشیدی، نظام اسلامی در حال از همپاشی کامل می باشد. مشخصه ی بارز نظام اسلامی و وجه تمایز آن از دیگر “جمهوری” ها – ولی فقیه – درپائین ترین سطح مشروعیت و توان اجرایی قرار دارد. با روشن شدن…

ادامه مطلب

اثر تحولات اوکراین بر نیروهای مسلح ایران

فرهاد یزدی – سوم مارس 2014 وقایع اوکراین یکبار دیگر ثابت کرد که حکومت های غیر دمکرات بیش از انتظار هواداران و مخالفان خود، آسیب پذیر هستند. این حکومت ها به طور دایم در حال فروریزی هم از داخل حکومت و هم در جامعه هستند. بدون استثنا در این جوامع…

ادامه مطلب