بایگانی برای فوریه , 2014

از اوکراین تا سوریه و ایران

فرهاد یزدی – 26 فوریه 2014 واکنش طبیعی حکومت های غیر دمکراتیک در اعتراض ملت به زورگویی، فساد، نبود حاکمیت قانون، گسیختگی اجتماعی، اختلاف طبقاتی لگام گسیخته و اتحاد با دیگر رژیم های مشابه که همگی مشخصات بارز این نوع حکومت ها می باشد، منتسب کردن آن به قدرت های…

ادامه مطلب

آینده سیاست خارجی نظام اسلامی

فرهاد یزدی – هفدهم فوریه 2014 ستون فقرات سیاست خارجی نظام اسلامی در سی و اندی سال گذشته، آسیب رسانی به غرب و به ویژه آمریکا بوده است.[i] چنین سیاستی که از آن به عنوان “آرمان” یاد می شود، در این مدت دراز و آنهم در مقطعی از تاریخ که…

ادامه مطلب