بایگانی برای ژانویه , 2014

نیاز همگانی: مبارزه با تندروی مذهبی

فرهاد یزدی – 22 ژانویه 2014 نقش “مثبت” نظام اسلامی در سوریه چه بود که سبب دعوت بان مون کی و سپس بازپس گرفتن آن برای شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 گردید؟ با نگاهی به فعالیت های سیاسی ایران در مورد سوریه و سفر وزیر خارجه نظام اسلامی به…

ادامه مطلب

عقب نشینی روحانی

  فرهاد یزدی – نهم ژانویه 2014 هر مسئول اجرایی، مانند هر انسان، هر قدر توانمند، در رویارویی با مشکلات، تنها از آزادی عمل  محدود برخوردار است. منابع محدود و در مقایسه، مسایل نامحدود می باشند. از این رو، تلاش دایم هر فرد و هر مسئول اجرایی، در راه افزایش…

ادامه مطلب

“بهار” عربی

فرهاد یزدی – سوم ژانویه 2014 مبارزه بر علیه خودکامگان عرب با دیدگاه های مختلف، “بهار عرب” نام گرفت. تنها نکته مشترک در این مبارزات در سرزمین های عربی، در رد حاکمان بی قابلیت، فاسد و خشن، بود. هرچند تمامی مبارزات بر علیه حکومت های خودکامه بود و برخی از…

ادامه مطلب