بایگانی برای دسامبر , 2013

روسیه، سوریه و ایران

فرهاد یزدی – بیست و هفتم دسامبر 2013  میلیاردرهایی که پس از سقوط کمونیسم یک شبه با زدوبند با صاحبان قدرت و از آن میان “کی جی بی”  به سرمایه های نجومی دست یافتند، آلیگارشی قدرتمندی در روسیه پس از سقوط کمونیسم، به وجود آوردند. پوتین و بخشی از این…

ادامه مطلب

بخت موفقیت تفاهم ژنو

فرهاد یزدی – 19 دسامبر 2013 قرارداد ژنو، بازتاب واقعیات های موجود است. واقعیت هایی که حکایت از ضعف شدید امنیت ملی ایران می کند. امنیت ملی ایران از هر سو با تهدید روبروست. در تمامی مرزهای ایران نیروهای مخاصم با قدرت آتش مهیب مستقر هستند. همزمان نمی توان، متحدی…

ادامه مطلب

ماندلا که بود؟

فرهاد یزدی – نهم دسامبر 2013 برای ایرانیان که با خمینی و اثرات به جامانده از او در سی و پنج سال گذشته از نزدیک آشنایی دارند، راه میان بر شناخت ماندلا، از مقایسه میان آن دو به دست می آید. گرچه ماندلا بسیار جوان تر مبارزه سیاسی را آغاز…

ادامه مطلب

امنیت خلیج فارس

فرهاد یزدی – هشتم دسامبر 2013 آب های جنوب ایران، تا آینده قابل دید، کلید ادامه زندگی ایران می باشند. ایران و دیگر کشورهای نفت خیز منطقه برای گذران زندگی، تا سال های سال به درآمد نفت و گاز که از این آب راه گذر می کند، نیاز کامل خواهند…

ادامه مطلب