بایگانی برای نوامبر , 2013

تاخیر سی و پنج ساله

فرهاد یزدی – 29 نوامبر 2013 قرارداد ژنو، تنها با در نظر گرفتن دلایل امکان آن در این مرحله از تحولات ایران و خاورمیانه باید مورد ارزیابی قرار گیرد. کوتاه زمانی پس از بازگشت نمایندگان ایران از ژنو، رئیس جمهور تصویر ترسناکی از اوضاع کشور را به عنوان گزارشی از…

ادامه مطلب

یکپارچگی سرزمینی ایران

فرهاد یزدی – 14 نوامبر 2013 خلا قدرت در درازمدت، امکان پذیر نیست و به سرعت با قدرت و یا قدرت های نوین که می تواند کم توان تر و یا پرتوان تر از قدرت پیشین باشد، پر می گردد. حرکت های سیاسی که منجر به ایجاد خلا قدرت بشود،…

ادامه مطلب

چگونه به مهره ای بی اختیار بدل گردیم؟

فرهاد یزدی – ششم نوامبر 2013 عقب نشینی روحانی در برابر جناح تندرو و “رهبر” نظام، از روز نخست دست یابی به کرسی ریاست جمهوری قابل انتظار بود. اما، شتاب از همپاشی اقتدار او به عنوان منتخب ملت، یک سروگردن بالاتر از رقبا، در این مدت کوتاه، قابل پیش بینی…

ادامه مطلب