بایگانی برای اکتبر , 2013

رئیس جمهور در برابر تنروها

فرهاد یزدی – 25 اکتبر 2013 در حالی که پس از انتخابات ریاست جمهوری، “رهبر” نظام در موقعیت بسیار متزلزلی قرار داشت، رئیس جمهور رژیم و هیئت دولت تا آنجا که توانستند بر پیروی از منویات رهبر، تاکید کردند. با کنار کشیدن سپاه از مداخله در انتخابات، شرکت موثر ملت…

ادامه مطلب

همگرایی چین و آمریکا

  برگرفته از منابع آمریکایی درآمد: به دو دلیل این مطلب، در این سامانه که تمرکز بر مسایل ایران دارد، درج می گردد. نخست گرانیگاه استراتژیکی جهان هرروز به سوی اقیانوس کبیر در حال تغییر است. فراز اقتصادی چین و کشورهای آسیایی، مسبب این امر بوده اند. دوم، برخی از…

ادامه مطلب

بخت نشست ژنو

فرهاد یزدی – 14 اکتبر 2013 پس از سکوتی کوتاه مدت، تندروهای درون رژیم حملات خود را بر علیه روند سیاست خارجی ایران از نو آغاز کردند. گروه ها و افرادی که در سایه سی و پنج سال کینه توزی بر علیه غرب مشروعیت خود را در پناه و منافع…

ادامه مطلب

اقتصاد و عادی سازی روابط خارجی

فرهاد یزدی – پنجم اکتبر 2013 چنین به نظر می رسد که پس از گذر سی و پنج سال، بالاخره نظام اسلامی البته آنهم زیر فشار، متوجه شد که رابطه ی تیره با آمریکا، تنها ابر قدرت نظامی موجود جهان، نه تنها در منافع درازمدت ایران نیست بلکه فروپاشی رژیم…

ادامه مطلب