بایگانی برای سپتامبر , 2013

توافق نظام اسلامی با غرب

فرهاد یزدی – 27 سپتامبر 2013 چرخش تند در سیاست خارجی نظام اسلامی گرچه بسیار دیر انجام گرفت و از این رو هزینه ی به بار نشستن آن در مقایسه با هر روز در گذشته، بسیار بالاتر خواهد بود، باید به عنوان گامی بلند در راه امکان دست یابی به…

ادامه مطلب

حکومت بعث سوریه و نجات ایران

فرهاد یزدی – 17 سپتامبر 2013 این هفته و هفته آینده برای افزایش قدرت نرم ایران، سرنوشت ساز است. مساله سوریه و توافق اولیه دو کشور تعیین کننده روسیه و آمریکا، که گرچه آینده موفقیت آمیز  آن با تردید روبروست، دستکم در کوتاه مدت، امکان نادری برای بهبود موقعیت دیپلماسی…

ادامه مطلب

جبهه گیری رفسنجانی در برابر حکومت سوریه

فرهاد یزدی – 10 سپتامبر 2013 تعداد شهیدان ایران براثر بمب شیمیایی صدام حسین تا پنجاه هزار نفر براورد می گردد. هنوز هم، پس از گذشت پیش از بیست سال، هرساله افرادی از صدمه دیدگان این سلاح وحشتناک، در ایران جان می بازند. این واقعیت که صدام بر روی اسیران…

ادامه مطلب

یاد داشتی بر مقاله “وظیفه اخلاقی …”

“وظیفه اخلاقی ایران در استفاده از گاز سمی در سوریه” فرهاد یزدی – سوم اوت 2013 پس از انتشار مقاله یاد شده در دوم اوت در این تارنما، سخنان رفسنجانی در استان مازندران در رابطه با استفاده بشار اسد از گاز سمی در سوریه در تمامی اخبار جهان پخش شد….

ادامه مطلب

یاد داشتی بر مقاله “وظیفه اخلاقی ایران در استفاده از گاز …”

فرهاد یزدی – سوم اوت 2013 پس از انتشار مقاله یاد شده در دوم اوت در این تارنما، سخنان رفسنجانی در استان مازندران در رابطه با استفاده بشار اسد از گاز سمی در سوریه در تمامی اخبار جهان پخش شد. باید به رفسنجانی بابت این سخن رانی و اضهار نظرها…

ادامه مطلب

وظیفه اخلاقی ایران در استفاده از گاز سمی در سوریه

فرهاد یزدی – دوم سپتامبر 2013 موقعیت ایران در در رابطه با سوریه و جنگ داخلی آن کشور، به طور کامل عدم موازنه میان توان ملی با خواست دست یابی به هدف های خارجی را، نشان می دهد. وابستگی کامل ایران با رژیم اسد در زمانی که آن رژیم از…

ادامه مطلب