پيش‌گفتار

 
شتاب و تلاطم وقايع در ايران که از نيمه‌هاي دهه 50 خورشيدي آغاز و تا کنون ادامه دارد، از پرداختن به تحولاتي که بر اين کشور اثر دراز مدت مي‌گذارد، به مقدار زياد جلوگيري کرده است. اين نوشتار کوششي است با هدف روشن کردن تحولات درازمدت جهاني و اثرات آن بر روند وقايع در ايران و تمايز آن از اثرات کوتاه‌مدت. در اين راه، نخست بايستي شماي کلي جهان در آستانه سده بيست‌ويکم را ترسيم و بر مبناي آن و با در نظر گرفتن تحولات داخلي ايران، اثرات درازمدت را روشن کنيم. 
مانند هر نوشته ديگر در زمينه سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي، به ويژه اگر نگاهي بر آينده که بنا به طبيعت خود مبهم است، داشته باشد، مطالب ناگزير کلي و تنها سرفصل را مي‌تواند در بر گيرد. وقايع، حوادث، و حتا ابتکار و اقدامات فردي و گروهي غيرقابل تصور که مي‌توانند اثرات ژرف بر جاي گذارند (مانند واقعه 11 سپتامبر 2001)، بر شگفتي مطلب مي‌افزايد.  
منابع برخي از مطالب ارايه شده، مشخص شده‌اند. در برخي ديگر بخاطر تعدد منابع و يا تلفيق نظرات، مشخص کردن ماخذ، با تمام اهميتي که دارند، مشگل مي‌گردد. بخاطر هم‌پوشاني موضوعات، در بسياري از موارد، مجبور به تکرار مطالب شده‌ام که راه گريزي وجود نداشت.
يک بار ديگر از ياوري‌هاي صميمانه سرکار بانو فرخنده مدرس و آقاي علي کشگر در تلاش براي انجام اين مهم، بايد سپاس‌گزاري کنم.
 
 
فرهاد يزدي
کاليفرنيا ـ پايير 1384

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit