بایدهای سیاست خارجی ایران ـ بازنویس ۲

bayadhaye_siyast_140_210

بایدهای سیاست خارجی ایران ـ بازنویس ۲

فرهاد یزدی

پیش‌گفتار

با توجه به پویایی طبیعی نیروها و در نتیجه نوسان و یا تغییر شکل مداوم آن‌ها، که می‌تواند همراه با خارج شدن یک و یا چند نیرو و یا ورود نیروهای جدید باشد، باید “داده‌ها“ را نو کرد و در این راستا نتایج به دست آمده را دوباره ارزیابی کرد.

بخش اول ـ نظام سیاسی و سیاست خارجی

 

بخش دوم ـ موقعیت ایران در جهان

 

بخش سوم ـ کشورهای دارای جنگ‌افزار هسته‌ای و اثر آنها بر منطقه و ایران

 

بخش چهارم ـ کشورهای همسایه

 

بخش پنجم ـ ایران چه می‌تواند به کند و چه باید انجام دهد؟

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit