تاک و تاک نشان

تاک و تاک نشان فرهاد یزدی – هفدهم نوامبر 2017 زلزله ایران ویران کن با تمام کشته ها و بی خانمانی که همراه آورد، برای نظام فرصتی به شمار می آید. یا بگفته خمینی زلزله “موهبت الهی” بود. رژیم اسلامی که در چنبره دامی که خود برای خود در منطقه…

ادامه مطلب

بالاتر از خطر

فرهاد یزدی – نهم نوامبر 2017 برای سنجش وضعیت هر کشور از واژه های شکوفائی، عادی و یا بحرانی استفاده می شود. در نظام اسلامی، برای سنجش وضعیت کشور باید تنها به قرمز و بالاتر از قرمز، بسنده کنیم. به سخن دیگر این رژیمی است که تنها در حالت بحران…

ادامه مطلب

امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی

قسمت دوم بخش سوم ارزیابی قدرت ایران – نیروهای مسلح بدون تردید نیروهای مسلح عامل بازدارنده از حمله به کشور می باشند. در جهان امروز بالاترین تضمین بازدارنده از حمله، دارا بودن جنگ افزار کشتار جمعی و به ویژه هسته ای، همراه با قابلیت پرتاب آن به هدف های مورد…

ادامه مطلب

امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی

پیش گفتار با پایان جنگ سرد و اقداماتی که برای مهار جنگ افزارهای کشتار جمعی و همکاری حکومت های ذینفع در این راه انجام گرفت، چنین می شد استنباط کرد که عصر جنگ افزارهای هسته ای به پایان رسیده است. جنگ افزاری که قدرت تخریب خود را در ژاپن و…

ادامه مطلب

گذر پر مخاطره

فرهاد یزدی – سیزدهم اکتبر 2017 شتاب تحولات در داخل رژیم به اندازه ای شدت گرفته، که دگرگونی ها را مشگل بتوان تعقیب کرد. رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضائیه، بدون ملاحظه بهم حمله می کنند. دادستان کل اعلان می کند نمایندگان مجلس حق ورود به حوزه قضائی را…

ادامه مطلب

جاسوسی در نظام اسلامی

فرهاد یزدی – ششم اکتبر 2017 خبر محکومیت یکی از افراد تیم مذاکره کننده برجام به جرم جاسوسی و شایعه ی دستگیری دختر رئیس قوه قضائیه آنهم به جرم جاسوسی که پس از چندی از شایعه به خبر بدل شد و پس از تکذیب چندتن از بدنام ترین مقامات نظام،…

ادامه مطلب

فوریت مساله افغانستان

فرهاد یزدی – بیست و هشتم سپتامبر 2017 آمریکا:(1) پس از شانزده سال جنگ مستقیم در منطقهو هدر دادن خون و زر نتوانسته منطقه را با ثبات نماید. هیچ نشانی در دست نیست که این کشور از بی ثباتی منتفع شده است. از این رو می توان گفت که نتیجه…

ادامه مطلب

مرزهای نوین، در حال شکل گیری

فرهاد یزدی – نوزدهم سپتامبر 2017 تغییر مرزها به طور تقریب همیشه، با خون ریزی درازمدت همراه است. پس از فروپاشی شوروی، با اعلان استقلال جمهوری روسیه، که دیگر جمهوری ها را زیر یوغ خود درآورده بود، جمهوری های داخل شوروی به واحد های سیاسی نوین بدل شدند. با این…

ادامه مطلب

امیدهای آینده

فرهاد یزدی – هفتم سپتامبر 2017 با گذشت زمان، امکان قتل رفسنجانی بر احتمال مرگ طبیعی او برتری می یابد. با خارج شدن او از صحنه ی سیاسی ایران، امکان گزینش رهبر سوم و یا شورای رهبری، در نظام اسلامی منتفی شده است. اسنادی که او از تمامی دوران انقلاب…

ادامه مطلب

افعانستان: روزنه امید؟

فرهاد یزدی – بیست و پنجم اوت 2017 اعلام سیاست نوین آمریکا در مورد افغانستان، که بنظر می رسد یگانه سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشد که از متن از پیش آماده شده به طور کامل پیروی کرد، بایستی مورد استقبال ایران قرار گیرد. خروج و یا کاهش نیروهای نظامی خارجی…

ادامه مطلب