اعلان بی طرفی سپاه

فرهاد یزدی – هژدهم مارس 2017 نوروز پیروز سیاست هر حکومت منطقی در جهان، در راستای منافع ملی قرار دارد. در این مورد، تفاوتی میان رژیم دمکرات و یا خودکامه وجود ندارد. هرچند نظام خودکامه منافع رژیم را بر منافع کشور، برتر می داند، اما همزمان درک می کند که…

ادامه مطلب

انتخابات سال 96

فرهاد یزدی – یازدهم مارس 2017 همان طور که انتظار می رفت، مجلس خبرگان نشست سالانه خود را بدون توانائی حل مساله ی جانشینی و نظارت بر رهبری، پایان داد. این مجلس به ریاست سوپر من نود و چند ساله نظام که هزمان ریاست شورای نگهبان را نیز یدک می…

ادامه مطلب

ترامپ، نظام اسلامی و امنیت ملی ایران

فرهاد یزدی – دوم مارس 2017 پس از سال ها گسترش ارزش های لیبرالی، پوپولیسم رو به فراز در غرب، ریشه در دوعامل دارد. نخست ناهنجاری اقتصادی و افزایش خطر بیکاری براثر جهانگرائی اقتصادی که نیاز به زمان دارد تا هر جامعه بتواند توانائی های خود را با واقعیت ها…

ادامه مطلب

اتحاد ترکیه با عربستان

فرهاد یزدی – بیست و چهارم فوریه 2017 مرزهای قراردادی خاورمیانه عربی، امکان ندارد که بتواند به صورت آنچه پس از جنگ نخست جهانی طراحی شد، برگردد. البته پاره ای از آنان بهمان صورت پیشین باقی خواهند ماند. اما این امکان که تمامی مرزها همچنان برقرار و مورد تائید جامعه…

ادامه مطلب

تلاش در راه کاستن از تنش با عربستان

تلاش در راه کاستن از تنش با عربستان فرهاد یزدی – هفدهم فوریه 1917 با حمله گروه محافظه کار رژیم به سرکردگی “رهبر”، آخرین تلاش گروه رقیب برای ایجاد هم رایی در سیاست های کلان کشور، یکبار دیگر بیهوده گی خود را ثابت کرد. رقبای قدرت در کانون رژیم، بجز…

ادامه مطلب

اراده ملی = آشتی ملی

فرهاد یزدی – دهم فوریه 2017 به طور سنتی، نظام اسلامی “دهه فجر” را به لاف زنی و حمله به آمریکا و اسرائیل تخصیص می دهد. اما امسال در آستانه ی سی و هشتیم سالگرد فاجعه ی زایش رژیم، در مقایسه، نه تنها شرکت کنندگان زورکی کم تر، بلکه لحن…

ادامه مطلب

به سوی افزایش تنش

فرهاد یزدی – دوم فوریه 2017 بار دیگر به سالگرد انقلاب اسلامی در ایران نزدیک می شویم. انقلابی که تلاش کرد ایران را به پریروز تاریخ بازگرداند. ایران چهل سال را از دست نداد، بلکه در این دوران تحولات شگرف در سطح جهان، از پیش رفت بالقوه خودشاید یک سده…

ادامه مطلب

تجزیه در منطقه و نقش ایران

فرهاد یزدی – بیست و هشتم ژانویه 2017 در صحنه سیاست جهانی، تحول ژرفی در حال شکل گیریست که شاید دستکم برای یک دهه در آینده ادامه داشته باشد. پوپولیسم یا ساده گرائی در رویاروئی با مسایل پیچیده، افزون بر جهان اسلامی، در جهان پیش رفته نیز بسرعت رشد یافته…

ادامه مطلب

فراز ملت در سیاست ایران

فرهاد یزدی – بیست و یکم ژانویه 2017 آرامش نسبی میان رقبای قدرت، پس از خارج شدن رفسنجانی از صحنه سیاسی ایران، نمی تواند به درازا به کشد. شیرازه کشور پیش از آن از هم پاشیده شده که نظام اسلامی در هرشکلی، چه میانه و یا تند رو، چه محافظه…

ادامه مطلب

روند تحولات سپاه

  فرهاد یزدی – چهاردهم ژانویه 2017 با موضع گیری سخت رئیس جمهور منتخب آمریکا در برابر احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهموری آن کشور، روشن می گردد که امکان بهبود در روابط آمریکا با روسیه با خروج اوباما از کاخ سفید، رو به افزایش است. گرچه وزرای منتخب…

ادامه مطلب