مرزهای نوین، در حال شکل گیری

فرهاد یزدی – نوزدهم سپتامبر 2017 تغییر مرزها به طور تقریب همیشه، با خون ریزی درازمدت همراه است. پس از فروپاشی شوروی، با اعلان استقلال جمهوری روسیه، که دیگر جمهوری ها را زیر یوغ خود درآورده بود، جمهوری های داخل شوروی به واحد های سیاسی نوین بدل شدند. با این…

ادامه مطلب

امیدهای آینده

فرهاد یزدی – هفتم سپتامبر 2017 با گذشت زمان، امکان قتل رفسنجانی بر احتمال مرگ طبیعی او برتری می یابد. با خارج شدن او از صحنه ی سیاسی ایران، امکان گزینش رهبر سوم و یا شورای رهبری، در نظام اسلامی منتفی شده است. اسنادی که او از تمامی دوران انقلاب…

ادامه مطلب

افعانستان: روزنه امید؟

فرهاد یزدی – بیست و پنجم اوت 2017 اعلام سیاست نوین آمریکا در مورد افغانستان، که بنظر می رسد یگانه سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشد که از متن از پیش آماده شده به طور کامل پیروی کرد، بایستی مورد استقبال ایران قرار گیرد. خروج و یا کاهش نیروهای نظامی خارجی…

ادامه مطلب

بازیگر جدید سیاست خارجی ایران

فرهاد یزدی – نوزدهم اوت 2017 یکی از مهم ترین مولفه دیپلماسی هر کشور، اتکا برتوان بازدارنده از حمله و نیروهای مسلح می باشد. هرچه دمکراسی در کشور استوارتر باشد، بهمان اندازه نیز نیروهای مسلح غیر سیاسی و مهار آن در اختیار غیر نظامیان در می باشد. به طور منطقی،…

ادامه مطلب

کابینه دوم روحانی

فرهاد یزدی – یازدهم اوت 2017 هیئت وزیران روحانی که به مجلس معرفی شد، اشاره به بالاگرفتن تنش اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران دارد. پس از مدت ها کشمکش میان مدعیان قدرت و سهم خواهی گروه های بسیار، در نهایت هیئت وزیران روحانی نمی تواند نوید دگرگونی اساسی در…

ادامه مطلب

راه ملت

فرهاد یزدی – سوم اوت 2017 مراسم نمایشی “تنفیذ” ریاست جمهوری بدون اینکه چشم انداز آینده ایران را دستکم از نظر سیاست داخلی روشن کند، انجام گردید. به احتمال همین وضعیت در مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس اجرا خواهد شد. هیئت وزیران او هرجور برگزیده شده باشند، اگر انتظار…

ادامه مطلب

اتحاد برای ایجاد جنگ

فرهاد یزدی – 21 ماه ژوئیه 2017 تغییرات در ساختار تصمیم گیری در عربستان، نفوذ دو دشمن سرسخت ایران و هوادارن سرسخت  آمریکا و اسرائیل، یعنی ولیعهد جدید و وزیر خارجه را به شدت افزایش داد[1]. همزمان مساله قطر و جبهه گیری تند عربستان + متحدان، برخورد میان ایران و…

ادامه مطلب

موازنه قدرت

فرهاد یزدی – یازدهم ژوئیه 2017 روحانی که از انتصاب – انتخاب خود برای دومین بار (با تائید سپاه) به عنوان رئیس جهمور ایران مطمئن بود، بایستی هیئت وزرا را از پیش تعیین کرده بود. اکنون چگونه است که با تاخیر، هنوز نتوانسته وزرا را تعیین کند؟ این تاخیر تنها…

ادامه مطلب

آینده نه چندان دور ایران

فرهاد یزدی – بیست و سوم ژوئن 2017 ایران در کوتاه مدت، به چه سوی می رود؟ سخن راندن در باره آینده، بخاطر وجود بی نهایت عوامل در حال تحول، با نسبت بسیار بالای خطا همراهست. با پذیرش این خطر، اما با برآورد واقعیت های داخلی و خارجی تاثیر گذار…

ادامه مطلب

بلبشوی نظام همزمان با وقایع تعیین کننده قطر

فرهاد یزدی – دوازدهم ژوئن 2017 چنانچه رایج در جامعه و منطقه ای بی ثبات است، در زمانی کوتاه، حوادث تعیین کننده ای در ایران و منطقه شکل گرفت. در حالی که رئیس جمهور آمریکا در سفری به خاورمیانه از یکسو تلاش در ایجاد اتحاد بیش از بیش میان عرب…

ادامه مطلب